Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5389/LS ngày 28/09/2010 Điện thoại: 028-0908391767 Đi động: 0908 391 767 Email: tanhphan49@yahoo.com.vn Địa chỉ: 55/20 Lê Thị Hồng Gấm P.Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-tanh-1397585

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN TÁNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp