Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8736/LS ngày 18/03/2014 Điện thoại: 0254-3717169 Đi động: 0913.602702 Email: invalid021697@gmail.com Địa chỉ: số 569 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/phan-minh-dinh-2392304

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật hợp hợp danh Minh Duy

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp