Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 13975/LS Điện thoại: - Đi động: 0933561567 Email: phamminhlaw@gmail.com Địa chỉ: Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-van-minh-2441174

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Á Châu

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Luật Kinh Tế - 2009