Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 033-628514 Đi động: 0936855514 Email: buithanhvan_hl@yahoo.com Địa chỉ: sn 35 tổ 1 khu 1 phường Cao xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/pham-tien-manh-1019717

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp