Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10333/LS ngày 08/01/2016 Điện thoại: 024-66569880 Đi động: 01658398686 Email: luatso1hanoi@gmail.com Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://luatso1.com

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp