Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10.333/LS Điện thoại: 024-66569880 Đi động: 091 338 2992 Email: luatso1hanoi@gmail.com Địa chỉ: 33 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://www.luatso1.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Số 1 Hà Nội

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp