Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5157/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-39104266 Đi động: Email: info@phan.vn Địa chỉ: 179 Lý Chính Thắng, Phường 7, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://phan.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Tài chính – Chứng khoán – Qũy Đầu tư

Nơi công tác

Phan Law

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

– Tham gia tư vấn thường xuyên:

+ Công ty dệt may Thái Tuấn.

+ Công ty Citismart Việt Nam.

+ Công ty International SOS Việt Nam.

+ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam.

+ Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp