Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 509/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3888899 Đi động: 0918733627 Email: yen@luatsong.com Địa chỉ: 90 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thi-ngoc-yen-2311328

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SỐNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp