Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1638 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-66829898 Đi động: 0987329151 Email: ngocpham@vnconsult.com.vn Địa chỉ: Tầng 6-7, Tòa nhà B14 Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội Website: http://vnconsult.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp