Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1105/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-988508309 Đi động: 0988508309 Email: invalid144@gmail.com Địa chỉ: Tổ 49 phường Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-thi-la-2232478

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp