Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6735/LS ngày 15/12/2011 Điện thoại: 0254-3573663 Đi động: 0989103568 Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com Địa chỉ: 7 Yên Bái, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: http://www.vanphongluatsukhangchinh.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHANG CHÍNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội