Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3283/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38424117 Đi động: 01238971954 Email: ls.phamminhson@yahoo.com Địa chỉ: 431/2B Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-linh-son-2254098

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp