Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6902/LS ngày 16/01/2012 Điện thoại: 028-38243026 Đi động: Email: plphuong@russinvecchi.com.vn Địa chỉ: Vietcombank Tower 5 Me Linh Square, 14/F, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.russinvecchi.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Russin & Vecchi

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Cô Phương gia nhập Russin & Vecchi năm 2008. Công việc của cô Phương chủ yếu liên quan đến đầu tư doanh nghiệp, nước ngoài, hợp đồng thương mại và mua bán & sáp nhập. Cô có kinh nghiệm đặc biệt về việc cấp giấy phép và giải thể, và đã xử lý nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến công ty bao gồm cả việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn, giải quyết việc cơ cấu các khoản vay nước ngoài và đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. Cô là chủ biên quyển sách " Insurance Law & Regulation in Vietnam ", Russin & Vecchi được xuất bản.

Kinh nghiệm

Cô Phương có bằng của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Cử nhân Luật Thương mại năm 2007; Thạc sĩ Luật Thương mại năm 2013), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (Cử nhân ngữ văn tiếng Anh, 2008). Đề tài luận văn thạc sĩ nghiên cứu về Các khía cạnh pháp lý về hợp tác đầu tư công tư tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp từ chương trình chất lượng cao được Đại học Lund, Thụy Điển tài trợ.

Học vấn & Nghề nghiệp