Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6097 ngày 20/5/2011 Điện thoại: - Đi động: 0932847449 Email: invalid6548974@gmail.com Địa chỉ: 66/3 KV14, P.Châu Văn Liêm, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-hong-thai-2337830

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VP Phạm Hồng Thái

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp