Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5045/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-62867899 Đi động: 0862867899 Email: lsgiadinh@gmail.com Địa chỉ: 1/20 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: www.luatsugiadinh.vn

Nơi công tác

Văn phòng luật sư LEGAL VIỆT NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp