Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 167/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3526738 Đi động: 0988322345 Email: vplsphamduyvt@gmail.com Địa chỉ: Số 184/10, Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-duy-hien-2302625

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Phạm Duy

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp