Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4272/LS ngày 27/06/2016 Điện thoại: 028- Đi động: 0918409904 Email: ls.khiem@gmail.com Địa chỉ: 210 (Tầng Trệt), Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-binh-khiem-942683

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM BÍNH KHIÊM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp