Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0241-3852788 Đi động: 0912330493 Email: tungbachdiep.luat@gmail.com Địa chỉ: 339-Đường Hoàng Quốc Việt-Tp.Bắc Ninh-T.Bắc Ninh, Phường Thị Cầu, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-xuan-tung-1394191

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp