Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-66516615 Đi động: 0934567104 Email: lamhienduc@gmail.com Địa chỉ: , Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: www.nguoiluatsu.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Luật sư Nội bộ doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp