Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2132/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-3810748 Đi động: 0913575713 Email: lsxung@yahoo.com.vn Địa chỉ: 136 Đường Đà nẵng - Phường Lạc viên, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-xung-2238638

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp