Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 242/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0204-3282998 Đi động: 0989.742.666 Email: fancilaw@gmail.com Địa chỉ: Số 344 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-tu-2312582

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FANCI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp