Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1176 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38822091 Đi động: 0903237458 Email: josephthanh@yahoo.com Địa chỉ: Thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh,, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-thanh-2339363

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG GIA THÀNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp