Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9326/LS ngày 05/12/2014 Điện thoại: 028-39714770 Đi động: 0903708877 Email: luatsu_giap@yahoo.com.vn Địa chỉ: 17 Đường Trước Trường Mầm Non, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-giap-177245

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN GIÁP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp