Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 762/LS ngày 11/04/2017 Điện thoại: 0251-3911399 Đi động: Email: invalid79706@gmail.com Địa chỉ: 95/10, Kp2, Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-can-2315701

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHƯ SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp