Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1186 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-19006568 Đi động: 0989080767 Email: luattrungkien@gmail.com Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Q3, Hồ Chí Minh Website: http://www.luattrungnguyen.vn/

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH TRUNG KIÊN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp