Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5431/LS ngày 29/10/2010 Điện thoại: 0296- Đi động: 0919.972.713 Email: nguyentrongbinh.1958@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 93/3 Phạm Ngũ Lão, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-trong-binh-2391485

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp