Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10513/LS ngày 01/02/2016 Điện thoại: 028-62906420 Đi động: Email: info@dongphuongluat.com Địa chỉ: 19B Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://dongphuongluat.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

ĐÔNG PHƯƠNG LUẬT - EAST LAW FIRM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp