Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1429/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37373051 Đi động: 0904110976 Email: tuyen@lawfirmelite.com Địa chỉ: 255 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://lawfirmelite.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ, Nhượng quyền kinh doanh,

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH ELITE

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

03/2013 – nay: Giám đốc Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM)

03/2006 – 03/2013: Luật sư, Người Đại diện SHCN, Trưởng phòng tại Công ty TNHH Tầm Nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES)

03/2003 – 02/2006: Luật sư, Người Đại diện SHCN, Trưởng Văn phòng tại Văn phòng Luật INDOCHINA (INDOCHINA LAW)

09/1999 – 02/2003: Luật sư, chuyên viên Sở hữu trí tuệ tại Công ty Nghiên cứu Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư (CONCETTI)

01- 05/1998: thực tập tại Tòa án huyện Thanh Trì, Hà Nội

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp