Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3034/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-913725092 Đi động: 0913725092 Email: nga@nguyenpartners.vn Địa chỉ: Tầng 5, 248 - 250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-tuong-nga-2247068

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp