Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-9972800 Đi động: 0122-0903940973 Email: Địa chỉ: Cộng Hòa, Phường 09, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-thanh-hong-48449

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Chuyên tư vấn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngòai, Văn phòng đại diện - Chi nhánh của thương nhân nước ngòai, doanh nghiệp, thuế, ngoại thương, hợp đồng, dân sự, đất đai.

Học vấn & Nghề nghiệp