Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3024/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-8335121 Đi động: 096-2755880 Email: lshoanga@yahoo.com Địa chỉ: 198 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-thi-ngoc-nga-45139

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp