Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1100/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39345410 Đi động: 0912585220 Email: thu.nguyen@ykvn-law.com Địa chỉ: Suite 401 International Centre. 17 Ngô Quyền, Hà Nội Website: https://www.ykvn-law.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp