Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9828/LS ngày 11/05/2015 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0936741568 Email: haosealaw1412@gmail.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://www.luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Nguyễn Thị Minh Hảo - Trưởng phòng hành chính tổ chức, Hội viên hội luật gia Việt Nam, Uỷ Viên Hội đồng nghiệp vụ, nguyên sỹ quan cao cấp Công an thành phố Hà nội, trên 35 năm kinh nghiệm điều tra xét hỏi.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp