Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8213/LS Điện thoại: - Đi động: 0944211213 Email: vihalaw@gmail.com Địa chỉ: 217/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: www.luatviethang.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự

Dân sự, tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền...

Nơi công tác

Công ty luật Việt Hằng - Đoàn Luật Sư Tp.HCM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Luật học - 1994