Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2836/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38242733 Đi động: 0918424700 Email: lang.nguyen@frasersvn.com Địa chỉ: Unit 1501, 15th Floor The Metropolitan 235 Dong Khoi, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.frasersvn.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Frasers Law Company

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp