Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1126 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38515839 Đi động: Email: kimthanhanoinguyen@fpt.vn Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Đức Giang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-kim-thanh-2339131

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp