Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1818/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37365844 Đi động: Email: lsthanh@gmail.com Địa chỉ: Số 5 ngõ 149, Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-kim-thanh-2234667

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp