Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2748/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38433797 Đi động: 0918707242 Email: invalid29649@gmail.com Địa chỉ: 199/10 Lầu 1 Lê Quang Định, Phường 7, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-huong-2244737

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp