Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4949/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-39110656 Đi động: 0989969495 Email: hiennguyen@hien-associates.com Địa chỉ: Villa Phúc Thịnh, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://hien-associates.com

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Hiển và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp