Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1340/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-917908808 Đi động: 0917908808 Email: nguyenyen4078@gmail.com Địa chỉ: Số 45, ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-hai-yen-2232927

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp