Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6351/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028- Đi động: 0908 436 490 Email: thangthenguyen@gmail.com Địa chỉ: 23(tầng trệt) Ngô Quyền, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-the-thang-2379006

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĨNH THẮNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp