Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1028 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-2662031 Đi động: 090-3211220 Email: vanphongluatsuthanhson@yahoo.com.vn Địa chỉ: A 808, M3-M4, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-thanh-son-45705

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp