Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0241-3811077 Đi động: 091-3544322 Email: vpluatsubn@hn.vnn.vn Địa chỉ: Đường Nguyễn Cao, Xã Võ Cường, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: bacninhlaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp