Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10472 Điện thoại: 028- Đi động: 0903619649 Email: lslong.nguyenthanh@gmail.com Địa chỉ: 24/18 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://luatsuketoan.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Long và Cộng sự BTL

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp