Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9172/LS ngày 25/08/2014 Điện thoại: 071-948234379 Đi động: 0948234379 Email: invalid9166@gmail.com Địa chỉ: 37 Ngô Quyền, Q. Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-dat-2231614

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp