Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7027/LS ngày 12/03/2012 Điện thoại: 0275-903621830 Đi động: 0903621830 Email: invalid49094@gmail.com Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-tan-duc-2306439

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN TẤN ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp