Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7837 Điện thoại: -22216678 Đi động: 0985930667 Email: vietnam@groupcounsel.com Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://groupcounsel.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Thương mại, Tư vấn đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Tài chính - ngân hàng, Mua bán sáp nhập

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp