Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1227/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-66803168 Đi động: 0989997226 Email: Nguyenquochungks@gmail.com Địa chỉ: 123, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-quoc-hung-52559

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp