Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3442/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-918319363 Đi động: 0918319363 Email: lawyerthiennguyen@gmail.com Địa chỉ: 13 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-phuoc-thien-2258899

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Phước Thiện

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp