Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8030 ngày 24/6/2013 Điện thoại: 0292-3812872 Đi động: 0983118687 Email: invalid5484@gmail.com Địa chỉ: 38/9 Trương Định, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-phu-huu-2337876

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Nguyễn Phú Hữu

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp